آپارتمان شهرکی

آپارتمان شهرکی

آپارتمان شهرکی | خرید آپارتمان شهرکی | فروش آپارتمان شهرکی | قیمت آپارتمان شهرکی | آپارتمان شهرکی سرخرود | آپارتمان شهرکی ارزان | آپارتمان شهرکی شرایطی | آپارتمان شهرکی در سرخرود

ویلا ساحلی

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,400,000,000 تومان
140 زیربنا
105 مساحت
A49 کد ملک

آپارتمان مسکن مهرسرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
650,000,000 تومان
85 زیربنا
10000 مساحت
A26 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
3,300,000,000 تومان
160 زیربنا
3400 مساحت
A22 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

آمل، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
4,300,000,000 تومان
162 زیربنا
900 مساحت
A15 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,400,000,000 تومان
100 زیربنا
2600 مساحت
A10 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,400,000,000 تومان
91 زیربنا
600 مساحت
A6 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

ویژه
4,500,000,000 تومان
168 زیربنا
600 مساحت
B5 کد ملک

واحدی در بهترین و برندترین برج ساحلی مازندران

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

ویژه
2,800,000,000 تومان
147 زیربنا
3400 مساحت
B8 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
2,500,000,000 تومان
105 زیربنا
600 مساحت
B9 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس هوشمند ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
2,200,000,000 تومان
125 زیربنا
500 مساحت
B10 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی بلوار دریا سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,750,000,000 تومان
75 زیربنا
75 مساحت
B11 کد ملک

آپارتمان 130 متری زیبای ساحلی سرخرود

آمل، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
30,000,000 تومان
3400 زیربنا
130 مساحت
B13 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,000,000,000 تومان
110 زیربنا
400 مساحت
B14 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
900,000,000 تومان
120 زیربنا
250 مساحت
B16 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
880,000,000 تومان
108 زیربنا
800 مساحت
B17 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
1,100,000,000 تومان
100 زیربنا
700 مساحت
B18 کد ملک

فروش یکجا آپارتمان ساحلی قطعه اول دریا در ایزدشهر

ایزدشهر، فروش آپارتمان شهرکی

فروخته شده
9,000,000,000 تومان
760 زیربنا
800 مساحت
B42 کد ملک
بالا