برج ساحلی

برج ساحلی

برج ساحلی | خرید برج ساحلی | فروش برج ساحلی | خرید برج ساحلی ویو دریا | قیمت برج ساحلی | برج ساحلی در سرخرود | تنفس خنکای نسیم صبحگاهی و حس ترنم بهاری بر روی گونه هایتان، لذت خیره شدن به افق طلایی و آرامش بخش دریای کاسپین، چشم نوازی طبیعت بکر و جنگل های زیبای مازندران، حس رهایی پرواز در کنار پرندگان مهاجر وحشی، همه و همه را با فروش برج های ساحلی به شما هدیه خواهیم کرد. قیمت برج ساحلی - فروش برج ساحلی - اجاره برج ساحلی - خرید برج ساحلی در گروه مشاور املاک ناوان

برج ساحلی پلاک اول دریا

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
7,000,000,000 تومان
177 زیربنا
177 مساحت
ma1 کد ملک

آپارتمانی ساحلی شیک

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
3,000,000,000 تومان
76 زیربنا
2000 مساحت
َََA79 کد ملک

آپارتمان ساحلی

فریدونکنار، فروش برج ساحلی

فروخته شده
700,000,000 تومان
85 زیربنا
600 مساحت
A75 کد ملک

آپارتمان ساحلی

فریدونکنار، فروش برج ساحلی

فروخته شده
900,000,000 تومان
95 زیربنا
600 مساحت
A74 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,600,000,000 تومان
97 زیربنا
1000 مساحت
A71 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
3,500,000,000 تومان
160 زیربنا
2000 مساحت
A69 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
3,000,000,000 تومان
160 زیربنا
2000 مساحت
A68 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
3,000,000,000 تومان
155 زیربنا
3400 مساحت
A63 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,200,000,000 تومان
107 زیربنا
800 مساحت
A62 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,100,000,000 تومان
88 زیربنا
800 مساحت
A61 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,600,000,000 تومان
112 زیربنا
3400 مساحت
A56 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,650,000,000 تومان
115 زیربنا
750 مساحت
A51 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,900,000,000 تومان
125 زیربنا
750 مساحت
A50 کد ملک

آپارتمان ساحلی

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,100,000,000 تومان
88 زیربنا
600 مساحت
A48 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,500,000,000 تومان
148 زیربنا
3400 مساحت
A47 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
6,000,000,000 تومان
190 زیربنا
1200 مساحت
A44 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,900,000,000 تومان
105 زیربنا
1200 مساحت
A43 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
4,000,000,000 تومان
150 زیربنا
1200 مساحت
A42 کد ملک

آپارتمان ساحلی

فریدونکنار، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,000,000,000 تومان
84 زیربنا
1000 مساحت
A38 کد ملک

آپارتمان ساحلی

فریدونکنار، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,000,000,000 تومان
94 زیربنا
1000 مساحت
A37 کد ملک

ویلا ساحلی حیاط دار

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,300,000,000 تومان
95 زیربنا
400 مساحت
A35 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,000,000,000 تومان
105 زیربنا
800 مساحت
A34 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,200,000,000 تومان
100 زیربنا
600 مساحت
A30 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,500,000,000 تومان
150 زیربنا
900 مساحت
A29 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,700,000,000 تومان
125 زیربنا
1000 مساحت
A28 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,500,000,000 تومان
165 زیربنا
900 مساحت
A27 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,300,000,000 تومان
120 زیربنا
700 مساحت
A25 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,200,000,000 تومان
65 زیربنا
3400 مساحت
A24 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
3,400,000,000 تومان
135 زیربنا
700 مساحت
A23 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
750,000,000 تومان
61 زیربنا
300 مساحت
A21 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,000,000,000 تومان
77 زیربنا
3400 مساحت
A20 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
3,600,000,000 تومان
160 زیربنا
900 مساحت
A19 کد ملک

آپارتمان ساحلی خط دریاسرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
2,400,000,000 تومان
150 زیربنا
1000 مساحت
A17 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
4,800,000,000 تومان
160 زیربنا
900 مساحت
A13 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,900,000,000 تومان
125 زیربنا
3400 مساحت
A5 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
3,600,000,000 تومان
138 زیربنا
3400 مساحت
A4 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
3,700,000,000 تومان
148 زیربنا
3400 مساحت
A3 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,700,000,000 تومان
82 زیربنا
3400 مساحت
A2 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

ویژه
3,300,000,000 تومان
124 زیربنا
20000 مساحت
A8 کد ملک

آپارتمان فوق لوکس ساحلی سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
1,500,000,000 تومان
115 زیربنا
1200 مساحت
B19 کد ملک

برج رو به دریا در سرخرود

سرخرود، فروش برج ساحلی

فروخته شده
425,000,000 تومان
88 زیربنا
3600 مساحت
B38 کد ملک
بالا